1

Járóbeteg szakellátás újraindítása

Tájékoztató Háziorvosoknak és Betegeinknek

Az érvényes Miniszteri Utasításnak megfelelően Intézményünkben is fokozatosan visszaépítjük a járóbeteg ellátásokat.  A napi átlagos betegforgalom fokozatosan emelkedik.

A szakellátás újra felépítése során számos okból a fokozatosság elvét szükséges alkalmaznunk.

 • Járványügyi okok miatt a Kórház épülettömbjébe csak a Rendelőintézet bejáratánál és a Sürgősségi Betegfogadó Hely bejáratánál  lévő belépési pontokon keresztül lehet belépni.
 • Járványügyi okok miatt több időt kell szentelni egy beteg ellátására, így adott időben csak kevesebb, és pontos időre érkező beteget tudunk fogadni / ellátni.
 • A több hónapos kiesés miatt a hozzánk fordulók közül a súlyosabb, relatíve sürgősebb ellátási igényű betegeket kell előre hozni. Ezen okból a járvány kezdete előtt kapott időpontok érvényüket vesztik. Az eltelt idő miatt gyakran a beutalókat is szakmailag érdemes felülvizsgálni, felülírni és a keresett szakorvossal előzetesen konzultálni. A szakorvost keresheti a beteg illetve a háziorvos is. Az elérhető szakrendelések telefonszámai honlapunkon megtalálhatók.
 • Újraindítás során továbbra is elsősorban telefonos konzultációra adunk időpontot. Ez alapján dönti el a szakorvos, hogy szükséges e  a betegnek megjelenni. Időszakos ellenőrzések, gondozások felépítése folyamatban van.. A receptírás, szakvéleményírás, lelet konzultáció  telefonos konzultáció  igénybevételével érhető el.
 • Előnyt élveznek az állapotváltozások miatti vizsgálatok, és a nem halasztható ellátások, sürgősségi azonnali ellátások, ami járvány teljes ideje  alatt is így volt.

Dr. Rudner Ervin
főigazgató főorvos

Szolnok, 2020. május 29.                                                     

Az „újraindítás során” a fokozatosság elve mellett járványügyi és ellátás-biztonsági okokból az alábbi eljárásrend betartása szükséges:

 • A betegeknek háziorvosi beutalóval, vagy saját elhatározásból eredően intézményünk szakorvosaihoz  elsődlegesen telefonon lehet fordulni. Szakorvosaink munkaidőben   a Telemedicina alkalmazásával telefonon konzultálnak a beteggel (állapotfelmérés, panaszkezelés, szükség szerint terápiás javaslat, receptírás EESZT-n keresztül..). Az eseményt a medikai rendszerben ambuláns lapon  rögzítjük T (Telemedicina) kódon. Ezen konzultáció kapcsán dönt a szakorvosunk arról, hogy szükséges-e a betegnek szakrendelésen megjelenni. Amennyiben igen, akkor a medikai rendszerben a szakterület rendelőjébe előjegyzési időpontot adunk, melyről a beteget, vagy ambuláns lapon (EESZT-n keresztül, vagy postai úton), vagy e-mailen keresztül, vagy SMS-ben tájékoztatjuk.
 • Személyes szakorvosi vizsgáltra célszerű a kapott időpont előtt 15 perccel korábban érkezni. A belépési pontok előtt megfelelő sortávolságban kell várakozni. Belépni csak orrot és szájat fedő maszk használatával lehetséges. A szakrendelésre való belépéshez a fentiekben ( papír alapú, mobiltelefonon rögzített, elektronikus) dokumentum bemutatása szükséges a belépési ponton. Szakorvosainkhoz 15 percenként mehet be egy beteg, járványügyi kockázatbecslést követően (elővizsgálat, pretriázs a belépési pontokon), a váróban maximum 2 beteg tartozhat egymástól megfelelő távolságban /1,5 méter/.
 • Az Intézményi Telemedicina elindulását követően (2020.május 18-tól) a jelentkezést az Ügyfélszolgálati és Információs Iroda fogadja. A  telefonos konzultációs szakellátásra vagy  személyes megjelenésre munkatársunk ad időpontot.
 • Szakorvosi ellenőrzésre visszarendelt betegeink esetében a vizsgálati időpontot a kórházi járójelentés vagy az ambuláns ellátási lap tartalmazza.
 • Amennyiben a beteg olyan ellátási eseményre kap előjegyzést, amely COVID 19 fertőzés szempontjából fokozott kockázatú, (lásd. Miniszteri Utasítás melléklete: A Szakmai Kollégium által meghatározott esetekben) úgy előzetesen  a Laboratóriumunkban előjegyzési időpontot kell kérni. Mintavételt kizárólag szakorvosaink indikálhatnak. Időpontot a laboratóriumunk munkatársai adnak.
 • Az előzetes mintavétel (negatív PCR lelet) szükségességét  a médiában és honlapunkon elérhető aktuális szabályozás és az előzetes szakorvosi konzultáció kapcsán született döntés határozza meg. Mintavétel intézményünkben csak tünetmentes és nem gyanús esetekben történik a Mintavételi Ponton. A mintát intézményünkből a Semmelweis Egyetem Mikrobiológiai Laboratóriumába szállítjuk további vizsgálat céljából.
 • A rendelések helye, időpontja, elérhetősége a MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok honlapon megtekinthető. (www.mavkorhaz-szolnok.hu)

Vigyázzunk egymásra, betegeinkre és magunkra!

Szolnok, 2020. május 29.

Dr. Rudner Ervin
főigazgató főorvos