1

„A Szolnoki MÁV Kórházért” Alapítvány

Kórházunk működését, szakmai színvonalának emelését a „Szolnoki MÁV Kórházért” Alapítvány támogatja. Az alapítványt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 1991. április 26. napján Pk. – 60.773/1991/2. sz. végzésével jegyezte be és a Pk. – 60.773/1991/12.sz. végzésével 1998. január 01-től közhasznúnak nyilvánította.

Adószáma: 19219794-1-16

Az alapítvány célja:
A SzolnokiMÁV Kórház és Rendelőintézet mozgásszervi szakkórház dolgozói továbbképzésének támogatása, tudományos tevékenység elősegítése, az egészségügyi kultúra emelése, orvosi műszerek, berendezések, eü. nyilvántartásokra alkalmas számítógépek és információs rendszerek vásárlása.

Közhasznú besorolása révén az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitáció feltételeinek fejlesztése.

Az alapítvány számlája:
BUDAPEST BANK Rt. SZOLNOKI FIÓKJA
10104569-08548755-00000004

Törekvésünk, hogy orvos-szakmai és ápolási tevékenységünk a kor színvonalának megfeleljen, munkánkat igényesség, jó szándék és kellő alázat jellemezze.

Kuratórium elnöke: Szőke Ildikó
elérhetősége: apolas@mavkorhaz-szolnok.hu
06-56/524-633

Beszámolók, ellenőrzések jegyzőkönyvei, támogatók

Beszámolók:

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról: