1

Tájékoztató a kórházi szociális munkáról

Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.”
(Assisi Szent Ferenc)

Az ember könnyen megbetegszik. Bárkivel és bármikor előfordulhat, hogy betegágyba, kórházba kerül. Ilyenkor segítségre és segítőkre szorul. A család, az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek sokat segítenek, de a gyógyulás akkor következik be, ha a beteg szociálisan nem válik kiszolgáltatottá és a beteg test mellett a lélek is gyógyul…

Miben lehet segítségére a Kórházi Szociális Munkás?

  • Tájékoztatást ad, információt nyújt a szociális és egészségügyi ellátásokról, ügyintézésének menetéről, jogosultsági feltételekről a betegek és hozzátartozóik részére
  • Szociális támogatások ügyintézését végzi
  • Kérelmek, formanyomtatványok kitöltésében és beadásában segít

Rehabilitációs/rokkantsági ellátások, ápolási díj, fogyatékossági támogatás, TAJ kártya, közgyógyellátás, települési támogatások stb…

  • Étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat igénybevételében közvetít
  • Szükség esetén intézményi elhelyezés elindításában is segítséget nyújt
  • Kapcsolatot tart a szociális és az egészségügyi intézményekkel, családsegítő szolgálatokkal, civil szervezetekkel
  • Segítő beszélgetést folytat

A kórház szociális munkása:
Patkóné Hegedüs Anetta okleveles egészségügyi szociális munkás, szociálgerontológus

Elérhetősége:
06 56/ 524-605 vagy kérheti a nővérek segítségét a szociális munkás eléréséhez

Kéz a kézben kép